Dit werd ook besproken op de Hovese gemeenteraad van april jl.

De gemeenteraadsleden zaten terug in U-vorm rond de tafel. De lange tafel van vorige maart-zitting was blijkbaar maar een éénmalige bevlieging. De gemeentesecretaris zei ons dat hij voor die nieuwe opstelling nooit had gekozen. Hij was eerder te vinden voor een vergaderzaal in De Markgraaf, maar dit stond dan niet meer goed met het imago van Hove …

p1040770
lange tafel : terug naar af !

Ouderenverenigingen

De gemeenteraad keurde unaniem de verdeling goed van de toelage aan de ouderenverenigingen van de gemeente, zoals geadviseerd door de Ouderenadviesraad.

Alle aangesloten verenigingen kregen evenveel subsidie : 372,50 euro ging er naar zowel KNSB, OKRA, Werkgroep Jonggepensioneerden en Werkgroep Vredewijk 60+.

Geld euro's

Statutenwijziging TMVW

TMVW geeft operationele ondersteuning aan de publieke partners via CREAT. Deze aankoopdienst bouwde de afgelopen jaren heel wat ervaring op met aankoopprocessen en de selectie van de beste leveranciers uit het marktaanbod. Deze expertise wordt ter beschikking gesteld van lokale overheden en andere partners, gebonden door de wetgeving overheidsopdrachten. Samenwerking biedt een reeks voordelen : vooraf gekende technische en financiële voorwaarden dankzij raamovereenkomsten, scherpe prijs door schaal- en/of volume-effecten, kwaliteit dankzij zorgvuldig geselecteerde leveranciers, zowel standaardaankopen als maatwerk, tijdsbesparing en minimale belasting van de eigen aankoopdienst, kostendaling door de vereenvoudiging van de administratie, expertise in wetgeving, techniek en onderhandelingen van gespecialiseerde aankopers, bestelgemak via online bestelmodule.

Schepen Bart Van Cauwenberghe gaf een uitéénzetting. Er zijn reeds meer dan 280 gemeenten aangesloten. Eénparig goedgekeurd.

Gemeentehuis hove

Takenpakket nieuwe stedenbouwkundige

Hove heeft een nieuwe stedenbouwkundige in de persoon van Bart Staes. Het groen-linkse gemeenteraadslid Jo Ampe (HB) stelde hierover enkele vragen. “Op de GECORO-vergadering van dinsdag 18 april 2017 heeft Bart Staes zich voorgesteld als nieuwe stedenbouwkundige ad interim voor de gemeente Hove. Daarbij heeft hij een toelichting gegeven over de aan hem opgedragen taken. Graag hadden we van het college van burgemeester en schepenen vernomen :

– op basis van welke feiten overgeschakeld wordt naar een ad interim-contract ?

– wat type contract hiervoor is afgesloten ?

– welke de hem toegewezen taken zijn ?

Gemeentesecretaris Luc Vanrusselt antwoordde hierop : “De vorige stedenbouwkundige van IGEAN is met spoed opgenomen in het ziekenhuis en zal nog lange tijd afwezig blijven. Omwille van de dossiers die moeilijk liepen en deze ziekte zijn we onmiddellijk externen gaan zoeken om de continuïteit van de dienst te waarborgen. We hebben drie partijen gesproken. We hebben voor betrokkene gekozen omwille van zijn CV, de prijs en de beschikbaarheid. Hij kon onmiddellijk ingeschakeld worden. Zijn taken zijn enerzijds de lopende dossiers opvolgen en anderzijds aandacht vestigen op het beleidsmatig aspect.”

 speelplein 3

Speeltuin gemeentepark hertekenen

Tijdens de paasvakantie ging er in het gemeentepark een infosessie door over de heraanleg van de speeltuin van het gemeentepark. Groen-links gemeenteraadslid Diederik Vandendriessche (HB) vroeg of het een succes was want er zouden flyers niet bezorgd zijn aan de kinderen ? Schepen voor sport Guy Wollants (Ph7) antwoordde : “Ik heb geen weet van te laat bezorgde flyers. Er waren 30 kinderen aanwezig en 20 volwassenen, samen met de Ouderenadviesraad. Het was een interactieve doe-markt. Er werden zes concepten opgesteld. Hieruit konden de kinderen hun keuze maken. De betrokken firma die ons bijstaat gaat tegen 9 mei alle info verwerken. Ze zullen een plan opmaken tegen einde mei.”

 

Foto’s © Gazet van Hove.