Bitsige discussie over omleidingswegen in Hove

Tijdens de vragensessie na de eigenlijke gemeenteraad kwam het tot een zware aanvaring tussen gemeenteraadslid Jo Ampe (groen-links) en burgemeester Koen Volckaerts (N-VA).

Het groen-linkse raadslid maakte enkele opmerkingen over de steeds wijzigende verkeersstromen in de gemeente naar aanleiding van de werken in de Geelhandlaan en de Lintsesteenweg. “In de Kapelstraat is het zeer gevaarlijk wegens de werken aan een woning waar er een kraan op het voetpad staat. Sommige verkeersborden staan op het voetpad en zijn niet zichtbaar. In de Leon Dumortierstraat, aan de begraafplaats, moet er betere aandacht zijn voor de signalisatie” aldus Jo Ampe.

Burgemeester Koen Volckaerts was het hier niet mee eens : “We sturen geregeld mails naar de politie. Er zijn aanpassingen gebeurd. De kraan heeft toelating gevraagd aan de politie. De voetgangers moeten op de fietssuggestiestrook en dit is zeer gevaarlijk. Telkens er een opmerking over komt, moeten we er naartoe gaan.

Uw opmerking over de Dumortierstraat is niet juist. Uw opmerkingen zijn ook erg aanmatigend tegenover ons gemeentepersoneel. We hebben van veel burgers een proficiat gekregen voor onze aanpak. Er is met andere gemeenten (Lint, Kontich) samengewerkt om tot een oplossing te komen. Er zijn drie bijsturingen geweest. De eerste dag van de werken is er een bijsturing geweest aan één zijde van de rijweg op het kruispunt Lintsesteenweg met de Dumortierstraat. De bussen van De Lijn moeten er degelijk kunnen draaien. Het zal voor niemand ooit goed zijn. Er zal altijd commentaar komen. Er zullen steeds schoonheidsfoutjes zijn. Geef ze door.”

Jo Ampe : “Ik wil geen afbreuk doen aan het werk van het personeel. Ik geef enkel de feiten. Het is een blijvend probleem. We moeten waakzaam blijven.”

p1040582

Albert Claessensstraat en Jan-Frans Gellyncklaan

Raadslid Jos Peeters (CD&V) had het ook over de verkeersproblematiek in de Jan-Frans Gellyncklaan. “Hier is er een parkeerverbod en een zone 30 km/u. Een combinatie van beiden geeft wel veel ruimte aan de wagens om extra hard te rijden.”

“In de Albert Claessensstraat is er een tijdelijke zone 30 aangelegd. Er is een dubbele verkeerstrafiek in deze straat. Het handhaven hoort er ook bij. Kan men er verbaliseren ? Het zou beter zijn moesten de twee werken niet gelijklopend worden uitgevoerd op een gelijklopende as. Achter elkaar zou beter zijn” aldus Peeters. Burgemeester Volckaerts antwoordde : “Het probleem in de Albert Claessensstraat is reeds opgelost. Er werden nieuwe borden gezet. De controle kan niet overal tegelijk zijn. Vele bewoners rijden ook tegen de richting door.”

 p1040574

Foto’s © Gazet van Hove.