Stand van zaken gebied “zuidkant Lege Veldkantlaan”

Hove

Op de laatste gemeenteraad van maart jl. gaf schepen van ruimtelijke ordening Dave Van den Bergh (Ph7) een overzicht van de toestand rond de gebieden ten zuiden van de Lege Veldkantlaan aan de Lintsesteenweg.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dateert van 2003. Hierin waren twee zones niet duidelijk omschreven, nl. de gebieden ten zuiden van de Jos Covelierstraat en deze ten zuiden van de Lege Veldkantlaan. De reden was planschade vermijden, een suggestie van de hogere overheid. Nadien is er geen vervolg meer gekomen op dit plan. De gebieden ten zuiden van de Lege Veldkantlaan zijn 8 ha. groot, volledig eigendom van het OCMW-Antwerpen en deze wil dit gebied verkopen om de schulden van het Antwerpse OCMW te dumpen. Het is bouwgrond en valt volledig binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen. 25 wooneenheden per hectare zijn hier wettelijk toegelaten.

We hebben nauwe contacten met het OCMW-Antwerpen en volgen het dossier permanent op. In 2015 hebben we met het bureau Omgeving de zaak nog besproken. Zij zullen het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) rond Alfacam in Lint herschrijven. We hebben de GECORO opdracht gegeven advies in te winnen bij experten voor het gebied tot aan de Akkerstraat en de grens met Lint” aldus schepen Van den Bergh.

P1040293

Botsing van plannen

Het RUP ligt wel in conflict met het nog steeds geldende Gemeentelijk Structuurplan Hove. Het college van burgemeester en schepenen “verlegt nu het geweer van schouder” en hoopt dat een update van het Structuurplan voldoende zal zijn om het betreffende gebied zuidelijk van de Lege Veldkantlaan te vrijwaren van mogelijke verkavelingsplannen. Het schepencollege opteert om het RUP stop te zetten. “We zullen alles in het werk stellen om dit gebied landelijk te houden door dit nieuwe beleidsplan af te dwingen en een mogelijke verkavelaar onze voorwaarden op te leggen. Het is reeds meer dan 10 jaar geleden dat het structuurplan van de gemeente Hove nog werd aangepast. In de gemeente bestaat er ook geen bouwreglement” aldus schepen Van den Bergh.

Oppositiefractie Fan van Hove (CD&V-OVLD) vroeg zich af “of men hier te doen heeft met een flater van het schepencollege – specifiek Ph7 – of een fameuze bocht ?” Ze verwijzen hierbij naar een geding rond het Hortensiahof aan de Mortselsesteenweg waar volgens hen het huidige schepencollege ook enkele flaters heeft begaan.

Schepen Van den Bergh riep op om het dossier in alle rust te behandelen. De fractie “Fan van Hove” zegt dat ze daartoe bereid zijn. Uitkijken wanneer er een volgende incident volgt …

Geld dollars
veel geld staat op het spel rond Lege Veldkantlaan zuid …

Foto’s © Gazet van Hove.