Wanneer komt het kunstwerk aan de kerk eindelijk ter plaatse ?

HOVE

Ter gelegenheid van de heraanleg van het Hovese dorpscentrum schreef het gemeentebestuur een wedstrijd uit voor de aankoop en plaatsing van een permanent kunstwerk in de openbare ruimte. De gemeentelijke kunstacademie verleende haar medewerking voor de practische realisatie van deze wedstrijd. De wedstrijd werd gewonnen door Boy & Erik Stappaerts, met een horizontaal kunstwerk genaamd : A Selection of the Pentagronium Collection.

De plaatsing van dit werk blijkt niet zo vanzelfsprekend. Met enkele jaren vertraging werd in 2016 de betonnen sokkel geplaatst waarop dit kunstwerk bevestigd zal worden. Door ziekte van de plaatser van de kunststoflaag werd de verdere afwerking met enkele maanden uitgesteld.

Uilenspiegel sloeg toe

Niet iedereen kan nog zolang wachten. Op 1 april jl. – geen grap – verscheen er plots een kunstwerk in de vorm van een aprilvis met een gedicht erbij. Een zekere “Jef De Loze” tekende voor deze actie. Hij stuurde ook een e-mailbericht naar het gemeentebestuur via een gmail-adres. Het gemeentebestuur tolereerde dit werk even – ze legden er zelfs een doek onder om de plaat niet te beschadigen – en stuurden dan na enkele dagen een bericht terug met de vraag om het werk weer mee te nemen. Deze vraag bleef onbeantwoord. Uiteindelijk verwijderden de Hovese gemeentediensten dit staketsel.

p1040797

Volgens schepen van cultuur Gerda Lambrecht (N-VA) “is er contact met de kunstenaar, met de gewezen directeur van de Kunstacademie en de gemeentelijke technische dienst om voor midden mei e.k. een afspraak te beleggen om de zaken te bespreken. Hopelijk staat het kunstwerk voor de komende zomervakantie op zijn plaats”. Hoop doet alvast leven …

Het werk is een kopertekening die is ingegoten met zwart composietmateriaal en stelt de top van een grote zwarte buis voor die uit de grond rijst. Het werk heeft een diameter van bijna vijf meter en verwijst naar de inlegtechniek die in middeleeuwse kerkvloeren gebruikt werd. Het is een primeur voor gans het land.

P1030177
de creativiteit aan de macht …

Foto’s © Gazet van Hove.