De Fietsersbond Hove deelt mede :

Beste,

1) Onze applausactie van dinsdag 21 maart ll. mag een succes genoemd worden.
Ons applausteam was in vorm en moedigde enthousiast de fietsers aan. Die reageerden blij verrast met een glimlach en ze waardeerden onze aanmoedigingen.
U vindt hieronder enkele foto’s van onze actie ter hoogte van het Kostershuisje en van de applausteams van de Rodenbachschool en RP2.
Via de volgende link vindt u nog foto’s van andere applausteams. Die dag werden de fietsers immers op ettelijke tientallen plaatsen in Vlaanderen en Brussel op een applaus ontvangen.

p1040718
N.a.v. deze actie maken we ons de volgende bedenkingen. Ze zijn vast niet nieuw voor u.
– Het was die ochtend ontzettend druk aan autoverkeer en het had niet eens geregend. Geregeld stonden auto’s stil tot voor het Kostershuisje.
– In de overgrote meerderheid van de auto’s zat alleen een chauffeur en af en toe hooguit 1 (één) passagier …
– Het is vaak geen sinecure voor fietsers om tussen dat drukke verkeer te laveren. Ofwel staan de fietsers mee stil in de file, ofwel maken ze van de nood een deugd en fietsen ze over het trottoir …
– Er is behoorlijk veel fietsverkeer in de dorpskern tijdens de ochtendspits. Volgend jaar proberen we het aantal fietsers te tellen.
– Het is niet zo evident om in het dorpscentrum je kind naar school te laten fietsen, zelfs niet wanneer je als ouder met je kind meefietst.
– We hebben vastgesteld dat een aantal chauffeurs van vrachtwagens de maximum toegelaten tonnenmaat aan hun laars lapt. Is hier ooit controle door de politie ? We gingen toch het zware vrachtvervoer tijdens bepaalde uren uit de schoolomgeving bannen ?
– Je kunt je afvragen hoe gezond het is om als fietser tussen al die auto’s de uitlaatgassen en het fijn stof in te ademen … Het zou natuurlijk bijzonder cynisch zijn om i.p.v. de fiets de auto te nemen omdat het zo ongezond is met al die auto’s …
– Eigenlijk zouden we alle dagen van het jaar een applausactie moeten houden, want
– fietsers verdienen dat;
– hopelijk laten daardoor meer mensen de auto aan de kant en kiezen ze voor de fiets;
– daardoor hopen we dat de beleidsmakers inzien dat investeringen in meer en veilige fietsinfrastructuur noodzakelijk is en wel degelijk rendeert.
p1040716
Volgende afspraak : woensdag 21 maart 2018!

2) Woensdag 15 maart organiseerden we onze infoavond over de Provinciale Fietsbarometer. Voor een vijfendertigtal geïnteresseerde aanwezigen gaven Chris Brouwers en Tina Caers van de provincie Antwerpen tekst en uitleg bij de werkwijze en de resultaten van de Fietsbarometer. Burgemeester Volckaerts schetste kort welke werken er op korte termijn nog te verwachten zijn op vlak van fietsinfrastructuur.
We willen hier later graag uitgebreider op terugkomen.
p1040715
3) Uw en mijn droomfiets krijgt u in een filmpje via deze link te zien !

p1040713

Namens FietsersBond Hove
Roger Claessens
0485 / 53 26 94
Fietsersbond Hove

Foto’s (c) Gazet van Hove