Discussie over toekomstige politiehuisvesting in Hove

In de politiezone HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar) zijn er al een tijdje enkele verhuisbewegingen aan de gang. De politiepost van Kontich is tijdelijk – wegens werken in Kontich – gevestigd aan het commissariaat aan de Prins Boudewijnlaan in Edegem. Voor Hove staan er binnenkort ook enkele verschuivingen op de agenda.

p1040770
gemeenteraad Hove

Op de jongste Hovese gemeenteraad bracht raadslid Filip Lecoutre (CD&V) deze problematiek weer ter sprake. “Wij vernemen dat het politiecollege beslist zou hebben om de site ‘Romeo’ in Kontich verder te ontwikkelen als uitvalsbasis voor meerdere wijkploegen, met inbegrip van de ploegen van Hove. Gelet op de impact op de gemeente Hove verzoeken we aan het college van burgemeester en schepenen om de korpschef uit te nodigen om toelichting te geven. Graag antwoord van het college en de korpschef op volgende vragen : wat is in dit verband reeds beslist door de politiezone HEKLA ? Wat is de timing van de voorziene bouw en ingebruikneming ? Wat is de kost van dit project voor de zone en – indirect (via de gemeentelijke bijdrage) – de gemeente Hove ? Op grond van welke gegevens / studies is beslist van wijkploegen uit verschillende gemeenten te centraliseren ? Werd hierbij voldoende rekening gehouden met de eigenheid van de politiezone ? Welke permanente fysieke aanwezigheid van de politie zal voorzien worden in Hove ?”

p1040728
De korpschef met volksvertegenwoordiger-burgemeester Sofie De Wit, tevens voorzitter politiecollege HEKLA

 

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “De korpschef is enkel schatplichtig aan de politieraad. U bent ten allen tijde uitgenodigd om de politieraad bij te wonen. Ik heb in de afgelopen vier jaar nog geen enkel gemeenteraadslid van Hove er gezien. De zittingsdata staan op de webstek van HEKLA. Op woensdag 19 april e.k. is er een zitting met één punt op de agenda : de ROMEO-site. De invulling is nog niet gegund. De investering valt rond de 1.850.000 euro, exclusief BTW. Het studiebureau Makebo maakt de voorstudie. Er wordt geen bijkomende financiële bijdrage van de gemeenten gevraagd. De politiepost van Hove verkleint in de toekomst. De huurprijs wordt kleiner, het overschot gaat naar de financiering van de Romeo-site. We willen tot een optimalisatie van de middelen komen. Dus meer blauw op straat. De cijfers zijn reeds positief. We hebben de inbraken in de donkere periode goed doorstaan. Hove is de primus van de niet-diefstallen in de HEKLA-zone. HEKLA heeft een 24 uren permanentie. De nabije politiezones Minos en Rupel kennen dit niet. Gearresteerden uit die zones brengen ze naar HEKLA. De HEKLA-zone is een voorbeeld voor vele andere zones. In de toekomst zal er in Hove tijdens hetzelfde uur-schema als vandaag altijd een politieagent aanwezig zijn. Dit werd met praktijkmetingen bewezen. Na de reorganisatie zal de werkplek hier in Hove voor de agent worden toegewezen. Alles zal aanwezig zijn (WC, rustplaats, eetruimte).

De Romeosite moet als ondersteuning dienen. In het huidige gebouw in Edegem zijn er geen faciliteiten voor gevechtssporten. Men moet strategisch kunnen teruggrijpen naar een back-up in noodgevallen.”

p1040725
De korpschef met het politiecollege HEKLA

Foto’s © Gazet van Hove.