NIEUWE VLEUGEL E-GEBOUW VAN SINT-GABRIELCOLLEGE IN GEBRUIK GENOMEN

BOECHOUT

In het Sint-Gabriëlcollege van Boechout werd de nieuwe vleugel van het E-gebouw ingehuldigd en in gebruik genomen. Die kwam er in de plaats van het oude gebouw.  Om diverse redenen, onder meer omdat het niet langer voldeed aan de noden en normen gericht op modern 21ste-eeuws onderwijs, had de Raad van Bestuur gekozen voor een volledige nieuwbouw eerder dan een grondige en (hoogstwaarschijnlijk duurdere) renovatie.

Dit voormalige E-gebouw werd in diverse fases gebouwd, zowel in de diepte als in de hoogte. Het was ook het oudste gedeelte van de schoolgebouwen, waarbij de alleroudste delen teruggaan tot de jaren twintig van vorige eeuw. Dit laatste kan men nog merken aan het ‘zustergebouw’ (het F-gebouw of het kloostergebouw) dat nog tal van art deco kenmerken in zich heeft. Het E-gebouw werd al die jaren gedeeld met diverse klassen van de basisschool. Talloze generaties jongeren hebben hier dan ook ‘hun broek versleten’. Vanuit het secundair werden hier vooral taalvakken, geschiedenis en esthetica gegeven. Talrijke ‘monumenten’ van Sint-Gabriël hebben er het beste van zichzelf gegeven om hun passie en liefde voor deze vakken door te geven.

inhuldiging-in-de-muziekklas-sg
v.l.n.r. : 1. Veronique Roelstraete, financieel directeur 2. Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen 3. Freddy Librecht, voorzitter schoolbestuur 4. Jean-Marie Van Gavere, algemeen directeur, 5. Jan Claes, bestuurder.

Het college werd opgericht in 1903, door drie broeders van Sint-Gabriël, uit Frankrijk gekomen, op de vlucht gedwongen door het toenmalige regime en hun politiek van ‘verburgerlijking van de maatschappij’ (La Laicité). Ondertussen is het college uitgegroeid tot een bassischool (kleuters en lager) met 480 leerlingen en een secundaire school (met bijna het volledige ASO-gamma) met 1.150 leerlingen. Samen werken er afgerond 165 personeelsleden en is het één van de grotere werkgevers van Boechout. Net een jaar geleden werd onder grote belangstelling door burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde), de broeders van Sint-Gabriël en het schoolbestuur de eerste steen gelegd. Toen werden ook nog enkele grote stenen waarop een aantal belangrijke waarden waar het college voor gaat en staat, in  het gebouw in wording in de fundamenten ingemetseld om zo letterlijk én symbolisch vorm te geven aan de missie van de schoolgemeenschap.

De toon van de inhuldiging werd letterlijk gezet door een kort optreden van het heropgerichte schoolkoor onder leiding van muziekleraar Mieke Van Berendoncks. Enthousiaste leerlingen, vocaal mede ondersteund door enkele even enthousiaste leraars brachten drie liedjes. De sfeer van duurzaam engagement, geïnspireerd door de christelijke insteek van het college, weerklonk in het gesprek dat Bart Meys hield met twee oud-leerlingen : Joke Vandooren en Jochem Machiels. Professor dr. Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaf een discours over de nieuwe kijk op het katholiek onderwijs van de 21ste eeuw : de katholieke dialoogschool. Samengevat komt die er op neer om op te blijven komen voor de eigen (katholieke) identiteit ‘waarbij je eigen waarden absoluut mogen worden benoemd en beleefd’, maar tegelijk ook in een open geest in dialoog te gaan met de anders-gelovige en de niet-gelovige. Financieel directeur Veronique Roelstraete ging uitgebreid in op de ontstaansgeschiedenis van het oude en vooral het nieuwe gebouw. De eigenlijke plechtigheid werd afgerond met de inzegening van de kruisbeelden van de diverse lokalen. Dit gebeurde niet toevallig door pater André Willems, oud-directeur van het college, die na  zijn pensionering in 2002 intrad bij de paters Norbertijnen van Averbode. Het lint werd formeel doorgeknipt door Freddy Librecht, voorzitter van het schoolbestuur.

(EM)

Foto’s (c) Sint-Gabriëlcollege Boechout – coverfoto inhuldiging door koor.