Terug discussie over mogelijke verkavelingen Lintsesteenweg Lege Veldkant Zuid

HOVE

De mogelijke verkaveling van een (deel) van de OCMW-gronden van Antwerpen beroert nog steeds de gemeenteraad. Gewezen burgemeester en raadslid Luc Vuylsteke de Laps (CD&V) interpelleerde hierover terug op de gemeenteraad van januari jl.

“Op 30 mei 2016 nam het schepencollege twee belangrijke beslissingen in verband met het gebied Lege Veldkant Zuid :

–       De visie ruimtelijke ontwikkeling Lege Veldkant Zuid;

–       Lege Veldkantlaan Zuid : voorstel OCMW Antwerpen-woonontwikkeling / open landschap : goedkeuring. Op 4 juli 2016 besliste het schepencollege om hoogdringend een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) op te maken voor dit gebied en dit uit te breiden tot de Akkerstraat en gelegen tussen de Lintsesteenweg en de grens met de gemeente Lint. In dezelfde periode werden de twee door het schepencollege besliste opties voor het gebied en de opmaak van een RUP in de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) besproken. Het college vroeg daarbij aan de GECORO inhoudelijke inbreng bij de opmaak van het RUP. De GECORO besliste in september rond de principes die dienen te gelden bij de opmaak van het RUP, met een belangrijke premisse en een aantal randvoorwaarden. Premisse is dat het eerder opgemaakte ‘studieontwerp’ van Omgeving op geen enkele manier mag worden in beschouwing genomen voor de opmaak van het RUP. Dit ‘studieontwerp’ is immers niet noodzakelijk de meest gewenste invulling of de invulling die het meest tegemoet komt aan de verzuchtingen van het bestuur en de GECORO. Op geen enkele manier mag het op te maken RUP een formalisering van dit ontwerp inhouden. Er dient voorafgaandelijk onderzoek te gebeuren naar niet-stereotype bebouwingstypes. Er dient maximaal gestreefd te worden naar een evenwichtige invulling van bebouwing tegenover groen. Inzake mobiliteit dient voorafgaand aan de opmaak van het RUP een uitgebreide mobiliteitsstudie te worden uitgevoerd. In de GECORO stelt de schepen dat het standpunt van de GECORO wordt meegenomen naar het schepencollege. In de krant Het Laatste Nieuws van 30 december 2016 lezen we dat in het kader van ‘Op oorlogspad tegen bouwwoede’ de schepen verklaart dat voor het gebied van de Lege Veldkantlaan tot de Akkerstraat “We hierover de nodige gesprekken voeren met het Antwerpse OCMW en dat hij denkt dat deze de goede kant opgaan”.

Wij vragen hierbij aan het schepencollege : welk is de opdracht aan IGEAN voor de opmaak van het RUP : de beslissingen van het schepencollege van 30 mei 2016 of schakelt het schepencollege zich aan bij het standpunt van de GECORO ? Op welke wijze ? Wat betekent de uitspraak dat er nog gesprekken lopen ?”

P1040293
CD&V voerde reeds een affichecampagne tegen mogelijke verkavelingen

Schepen van ruimtelijke ordening Dave Van den Bergh (Ph7) antwoordde uitgebreid : “Lege Veldkant Zuid gaat over 8 ha. in eigendom van het OCMW Antwerpen. In 2004 werd dit in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan als open gebied aangenomen want het toenmalige Antwerpse OCMW-bestuur had geen plannen met dit gebied. Vanaf 2012 is er in Antwerpen een ander bestuur en zij willen hun gronden te gelde maken om de Antwerpse OCMW-begroting in orde te brengen. Het is bouwgrond in Groot stedelijk gebied. Er zijn minstens 25 woningen verplicht. In de vergadering van 30 mei 2016 bekeken we wat is er haalbaar ? In de GECORO stelden we om het gebied niet tot die 8 ha. te beperken maar wel tot aan de grens met de Akkerstraat en de gemeente Lint rond Alfacam. Dit wordt een overgangsgebied van een industrieel naar een landbouwgebied. Er lopen nu gesprekken met het OCMW-Antwerpen over heel het plaatje. We willen voor Hove het maximum eruit halen voor de optimalisatie van de open ruimte en het OCMW-Antwerpen wenst ook een minimale opbrengst binnen te halen. We hopen dit op een serene manier te behandelen. Er zijn twee inspraakmomenten. De GECORO in Hove bevat nu mensen van alle politieke fracties. Ze kennen dus alle dossiers. Er komt nog een openbaar onderzoek. We kunnen bepaalde details nu nog niet vrijgeven. Het OCMW-Antwerpen houdt rekening met de wensen van de Hovenaars om geen grote weerstand op te roepen. De opdracht is aan IGEAN gegeven. U hebt volledige openheid van alle beleidsdocumenten. U kan ze komen inkijken. De volledige toelichting krijgt u op de volgende gemeenteraad”.

Verdere info over dit punt bij Luc Vanrusselt, gemeentesecretaris, gemeentehuis, tel. 03 / 460.33.37. – luc.vanrusselt@hove.be .

Geld euro's
bouwgrond is duur in Hove

 

Foto’s © Gazet van Hove – coverfoto : gebied Lintsesteenweg Lege Veldkant Zuid.