Nieuw OCMW-raadslid Sandra Maes is een ‘bezige bij’

HOVE

Sedert de vorige OCMW-raad is er een wijziging doorgevoerd in de N-VA-fractie. Raadslid Walter Witvrouwen werd vervangen wegens gezondheidsredenen door nieuwkomer Sandra Maes. Gazet van Hove had een uitgebreid gesprek met haar.

Sandra Maes (°Knokke, 1974) liep lagere school in deze kustgemeente. Haar middelbare school – economie-moderne talen – volgde ze in het ‘Hemelsdaele Lyceum’ (uniformschool) in Brugge. Haar ouders hadden een bedrijf in landbouwmachines in Lissewege (Brugge). Na de humaniora ging Sandra geschiedenis studeren aan de KULAK (Kortrijk) en de licenties aan de K.U.Leuven. Ze werd licentiaat moderne geschiedenis vanaf de middeleeuwen. Ze koos voor geschiedenis omdat ze dit het liefst deed. Nadien volgde ze nog een jaar bibliotheekwetenschappen aan de UIA in Wilrijk. Met deze studierichting komt men vaak in de archief of bibliotheeksector terecht, of in de uitgeverijen. Sandra werkte eerste enkele maanden voor het ADVN (Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams Nationalisme) in Antwerpen en schreef er mee aan de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Nadien werkte Sandra eerst voor CED Samson (Diegem) en vandaag voor Wolters Kluwer in Mechelen.

P1020327

Waarom koos u voor geschiedenis ?

Sandra Maes :Mijn grootvader was heel Vlaamsgezind. Ik ging met hem mee naar de Ijzerbedevaart in Diksmuide en andere Vlaamse manifestaties. Op 16 jarige leeftijd werd in lid van de VUJO (Volksuniejongeren) in Brugge. Tijdens mijn studentenjaren werd ik lid van het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) in Leuven. Ik heb er ook mijn man, Erik Stoffelen, gevonden. Het was de generatie van Bart De Wever en Piet De Zaeger, vandaag directeur van de N-VA. Het was een heel actieve tijd met betogingen in de rand van Brussel en ook vele lokale acties.”

Hoe ging het verder ?

S.M. : “Ik ben vrij snel getrouwd na mijn studies in 1997, in juli afgestudeerd en in september getrouwd. Er was niets ‘van moeten’ bij. Mijn man is afkomstig uit Berchem. Na ons huwelijk hebben we eerst drie jaar in Leuven gewoond, dan 3 jaar in Zemst en daarna 8 jaar in Kontich.

In Kontich werden we actief in de N-VA-afdeling die we mee hielpen oprichten met de latere burgemeester Erik Jacobs en Veerle Van den Bulcke.

Ik was ook al actief in de ruimere Vlaamse Beweging, Nekka-nacht en het ANZ (Algemeen Nederlands Zangverbond, organisator van de jaarlijkse Vlaams Nationale Zangfeesten). Ik kom uit een politiek Vlaams nest.

Mijn man is vandaag voorzitter van het ANZ. Dit brengt veel vergaderingen met zich mee. We moeten onze agenda’s geregeld naast elkaar leggen om te plannen.

In Hove ben ik sedert vorige gemeenteraadsverkiezingen ook nog voorzitter van de Bibliotheekcommissie. Om de drie maanden vergaderen we. We moeten de beslissingen mee opvolgen en advies geven.

Verder ben ik hier ook lid van de Leesgroep. We lezen een zelfde boek en bespreken dat achteraf.

In de lokale Paul van Ostaijenkring ben ik ook actief. Ik heb er wel geen vaste functie maar stond vorig jaar in voor de rondleiding op erfgoeddag rond Paul van Ostaijen in Hove.”

P1020328

Waarom doet u dit allemaal ?

S.M. : “Dit is maatschappelijk engagement. Het zit in het bloed. Ik wil graag alles weten. 

Via mijn nieuw OCMW-mandaat wil ik mee aan het beleid sturing geven. Reinilde Berben schijft door naar het Bijzonder Comité. Ik moet mij nog inwerken en zal toezien dat men de middelen goed besteedt. De toekomstige integratie van het OCMW in de gemeente is ook erg belangrijk evenals de verbouwing van het Dienstencentrum. Hiervoor moet men de financiële middelen goed besteden. De sociale factor van het OCMW is ook erg belangrijk. Welke noden leven er in deze gemeente ? De bejaarden worden een grote groep met specifieke behoeften. Ik moet mij in die concrete materies nog inwerken.”

En privé ?

S.M. : “Ik ben een bezige bij. Ik heb deze uitdagingen nodig. Ik ben verder nog de moeder van drie jongens (16, 12, 10 jaar). Dit geeft een drukke agenda met de nodige planning.”

P1020305
met OCMW-voorzitster Goedele Breyne (l)

 

Foto’s © Gazet van Hove.