Zeven distributienetbeheerders fuseren en beslissen daarover de komende weken. IVEKA was de eerste die hierover een bijzonder algemene vergadering hield. Vanwege de gemeente Kontich kwamen enkele kritische vragen.

De rechtsvorm waarvoor de nieuwe entiteit kiest, bestaat nog niet. Het Vlaams Parlement stemt hierover pas in de eerste maanden van 2016. Voor de gemeente Kontich moet hierover duidelijkheid en zekerheid bestaan zijn alvorens de rechtsvorm toegepast kan worden door de gefuseerde entiteit.

De gemeente Kontich vraagt aan de energie-intercommunale om Europese Klimaatdoelstellingen mee te realiseren en deze op te nemen in het maatschappelijke doel van de nieuwe gefuseerde entiteit.

Marc Bellinkx : “De distributienetbeheerder kan een sleutelrol spelen bij de realisatie van de klimaatneutrale gemeente en het burgemeesterconvenant. We vragen dat ze die rol inschrijft in haar maatschappelijk doel.”

De gemeente Kontich vraagt een nauwkeurige berekening en motivatie voor de geplande kapitaalverhoging.

Joost Fillet : “Als er een kapitaalverhoging komt, moet ze open staan voor iedereen die mee willen investeren. Deze openheid verwachten we van een openbaar bestuur.”

Geld euro's

Tenslotte vraagt de gemeente Kontich aan het management van de distributienetbeheerder om voorstellen te doen die de sterke stijging van de energiefactuur kunnen temperen.

www.kontich.be .

logo Kontich

Foto’s © Reporters.