Maandag 24 november 2014 : stakingsdag. Het standpunt van de vakbonden

PROVINCIALE STAKING 24 NOVEMBER (EN NATIONALE STAKING 15 DECEMBER 2014)

voor wie mobilisatiemail AC niet rechtstreeks ontving als militant van de centrale…

“Waarde Kameraad,

Volgende week maandag 24 november vindt in Antwerpen de provinciale staking plaats.  Geen betoging maar een staking !

De werkgevers zitten in een zetel, zij hebben de plannen van de Vlaamse en federale regering geboetseerd.

Overleg is nutteloos vermits de regering blijft zeggen dat er van het regeerakkoord niet kan worden afgeweken, zie de discussie over een vermogens(winst)belasting.

We mogen dus enkel nog de details van onze eigen begrafenis komen bespreken.

Het verleden heeft aangetoond dat sociale actie werkt en daarom moeten wij alle werknemers oproepen om zich aan te sluiten bij deze staking.

De belangrijkste boodschap en de kracht ervan zit in de resultaten van de acties zelf.

Elke deelnemer aan de staking van 24 november, elk bedrijf dat plat ligt, toont de kracht van de tegenstand tegen het gevoerde beleid, ondersteunt de syndicale eisen, bewijst het draagvlak.

Het succes van de vakbondsbetoging van 6 november met een massale en, niet onbelangrijk, diverse opkomst heeft dit gedaan voor de provinciale staking.

En doet dit nog, want de komende stakingen staan nog steeds duidelijk op de agenda en in het publieke debat.

De betoging heeft zijn mobiliserend effect niet gemist. Vandaar ook de harde reactie van de tegenstanders die met het ‘criminaliseren’ van die betoging dit mobiliserend effect willen teniet doen.  

De staking van 24 november moet op dezelfde manier een locomotief zijn voor de nationale staking van 15 december.

De staking moet tonen dat het de gewone mensen zijn die de bedrijven, de diensten, de administraties doen draaien.

En dat als de gewone mensen het regeerbeleid niet lusten en het werk neerleggen, het niet de CEO’s met dikke bonussen, de aandeelhouders met dividenden en onbelaste meerwaarde of woordvoerders van patronale organisaties zijn, die het land kunnen draaiende houden.

De provinciale staking moet het draagvlak opnieuw een stuk groter maken en wie op 24 november nog twijfelt aan het nut, overtuigen voor 15 december.

ACV en ACLVB hebben zich volledig achter het syndicaal actieplan geschaard, er is dus geen enkel excuus om niet te mobiliseren voor de stakingen van 24 november en 15 december !

Hierbij vinden jullie het gemeenschappelijk pamflet van de Antwerpse vakbonden en de affiche van het ABVV-Antwerpen.

Kameraadschappelijk,

Bruno Verlaeckt

Voorzitter

Algemene Centrale Antwerpen-Waasland

Van Arteveldestraat 17, 2060 Antwerpen

03 / 220.68.02 – 0476 / 48.46.97

*****************************************************************

ACV

PAMFLET

Provinciale staking 24 november

Nationale staking 15 december

Doe mee

Want de regeerakkoorden zijn:

 

NIET RECHTVAARDIG

Zonder overleg beslisten de Vlaamse en de federale regeringen om ingrijpende maatregelen te nemen zoals de indexsprong, de loonstop, de beperking van het tijdkrediet, de afschaffing van de landingsbanen, inbraak in CAO’s, beperking van SWT (brugpensioen), de massale inleveringen door de werknemers tout court, …

 

NIET EVENWICHTIG

De werknemers en de sociale uitkeringstrekkers krijgen eenzijdig de rekening ge­presenteerd. Werkgevers en vermogenden ontsnappen daarentegen aan de hakbijl … zij krijgen zelfs nog cadeaus! Een indexsprong van 2% die verdwijnt in de zakken van de werkgevers, zonder dat daar jobs tegenover staan. De inkomens uit vermo­gens kunnen rekenen op € 520 miljoen winst. Om er maar enkele te noemen …

 

NIET DOELTREFFEND

De economische groei en werkgelegenheid worden doodgeknepen door deze drieste besparingen. Snoeien om te groeien? Neen, snoeien om te bloeden want de maat­regelen die nu voorliggen gaan niet leiden tot meer werkgelegenheid, bieden geen oplossing voor de jeugdwerkloosheid, zijn geen degelijk antwoord op de vergrijzing, zorgen niet voor een efficiëntere overheid, … Korte pijn? Door zo diep te snijden in het sociale weefsel zullen we de V van Verarming nog jarenlang meeslepen. De re­geringen willen een economisch paradijs maar creëren een sociaal kerkhof.

Dit pikken wij NIET !

Want de regeringen en de werkgevers (VBO,UNIZO,VOKA) bieden geen echte ruimte voor overleg. Sociale en syndicale actie door werknemers brachten ons sociale bescherming.

Ook nu is actie nodig voor echte sociale vooruitgang !

OOK GETROFFEN

DOOR DE REGERINGSMAATREGELEN ?

Check het hier !

VLAAMSE REGERING BOURGEOIS 1

 

o vermindering woonbonus bij hypothecaire lening (= gemiddeld: – € 1.300 per gezin per jaar)

o niet-indexering van huidige bedragen bij hypothecaire leningen

o afschaffing gratis 100 kWh elektriciteit + 15 m³ water = € 200 duurder per gezin

o forse verhoging van stroomprijzen vanaf 2015

o stijging van Vlaamse zorgverzekering van € 10 à € 25 (lage inkomens) of van € 25 à € 50 (rest)

o indexsprong kinderbijslag (gemiddeld € 84 per jaar minder per gezin)

o duurdere tickets en (studenten)abonnementen De Lijn

o afschaffing Vlaamse aanmoedigingspremie bij tijdkrediet en loopbaanonderbreking

o verhoging inschrijvingsgeld hoger onderwijs naar €890 (voor niet-studiebeursstudenten)

o verhoging maximumfactuur voor lager en secundair onderwijs: + € 20 per leerling

o 1 uur gratis werken in het onderwijs, daardoor minder kansen voor jonge leerkrachten

o verhoging minimumtarief kinderopvang van € 1,57 à € 5/dag (45 weken opvang = + € 771/gezin)

o minder budget voor gezinszorg

o verhoging (?) lidgelden sport, jeugd en culturele bewegingen door vermindering subsidies

o …

 

FEDERALE REGERING MICHEL 1

 

o indexsprong op jouw loon van 2% (= gemiddeld – € 907 bruto per jaar per werknemer)

o nieuwe loonblokkering 2015-2016 (na 4 jaar loonblokkering 2011-2014)

o nog meer flexibiliteit gevraagd van jou als werknemer

o verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekende (2 halve dagen per week)

o minder jobs bij de overheidsdiensten is extra werkdruk voor het personeel

o inlevering van 23% voor jou als deeltijdse op de inkomensgarantie-uitkering

o bedrag tijdelijke werkloosheid: van 70% à 65%

o indexsprong van 2% op jouw tijdelijke werkloosheid, ziekte-uitkering, kinderbijslag,…

o beperking van aantal dagen economische werkloosheid per jaar

o verhoging leeftijd SWT (brugpensioen) naar 60 jaar of ouder

o verhoging leeftijd vervroegd pensioen + vermeerdering van de vereiste loopbaanjaren

o verhoging leeftijd volledig pensioen van 65 jaar à 67 jaar tegen 2030

o mogelijkheid om in te stappen in landingsbaan (1/5e of 1/2e) van 55 jaar naar 60 jaar

o verhoging remgeld (+ 45%) bij bezoek aan bepaalde geneesheer-specialisten

o verlaging uitkering bij ziekte (berekend op laatste 12 maanden in plaats van laatste loon)

o hogere accijnzen op tabak, diesel, alcohol

o afschaffing niet-gemotiveerd tijdkrediet

o schoolverlater zonder kwalificatie (-21 jaar) : geen recht op wachtuitkering

o verlaagde btw (6%) op renovatie van jouw woning: pas vanaf 10 jaar i.p.v. 5 jaar