Hoeveel mandaten oefenen onze Hovese gemeentebestuurders uit?

De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats in oktober 2012. In onze gemeente werd toen de zittende groen-linkse en CD&V-meerderheid weggestemd door de Hovenaars. Ze verloren fors. CD&V/VLD min drie zetels en het groen-linkse Hove Beweegt min twee zetels. Dit had ook gevolgen op het persoonlijke vlak van vele zittende bestuurders. Ze werden overal uit de besturen gezet in intercommunales en intergemeentelijke verenigingen. Dit had ook zijn gevolgen op het financiële vlak.

De nieuwe Hovese bestuursmeerderheid van N-VA en pH7/Positief Hove vulde zelf overal de vrijgekomen bestuursmandaten in.

 

Hier een overzicht :

Zij kwamen :

 = Bezoldigd mandaat • = Onbezoldigd mandaat ?  = Niet vermelde bezoldiging

De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2014 zullen midden augustus 2015 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

 

Koen VolckaertsKoen Volckaerts (N-VA), burgemeester

schepen van Veiligheid, Openbare Werken en Mobiliteit, ambtenaar Burgerlijke Stand

 

Koenraad Volckaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014)

Functie Instelling Begin Einde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) Gemeente Hove
Bestuurslid N-VA (Plaatselijke afdeling)
Zaakvoerder

 

David Van den BerghDavid Van den Berghe (pH7), eerste schepen

bevoegd voor Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening en Personeelsbeleid

 

David Van den Bergh • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014)

Functie Instelling Begin Einde
Schepen Gemeente Hove 03/01/13
Bestuurder IKA 15/04/13
Program Manager 01/12/13
Bestuurder pH7 – Positief Hove
Voorzitter van de raad van bestuur van mede-eigenaars Residentie Westgolf 01/06/13

 

Arnold HerreboutArnold Herrebout (N-VA), tweede schepen

Bevoegd voor Onderwijs (inclusief Buitenschoolse kinderopvang), Cultuur (inclusief Bibliotheek en Erfgoed) en Woonbeleid (inclusief Sociale Huisvesting)

 

Arnold Herrebout • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014)

Functie Instelling Begin Einde
Schepen Gemeente Hove 03/01/13
Bestuurder ARRO Antwerpen
Bestuurder De Ideale Woning
Volmachtdrager VVSG
Volmachtdrager SOKREMA
Volmachtdrager CBE open school
Volmachtdrager O.V.S.G.
Volmachtdrager Toerisme Antwerpen

 

Guy WollantsGuy Wollants, (pH7) derde schepen

Bevoegd voor communicatie (inspraak en informatie), jeugd en sport

 

Guido Wollants • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014)

Functie Instelling Begin Einde
Schepen Gemeente Hove 03/01/13
Kinesitherapeut
Lid van het directiecomité AGB Sport en Ontspanning 28/01/13
Voorzitter JOC VZW 10/01/13

 

Bart Van Couwenbergh (N-VA), vierde schepen

bevoegd voor Economie en Middenstand, Leefmilieu (inclusief Afvalbeleid en Duurzaamheid), Ontwikkelingssamenwerking en ICT

Schepen Bart Van Couwenbergh wil de gemeentediensten goedkoper laten werken
Schepen Bart Van Couwenbergh wil de gemeentediensten goedkoper laten werken

 

Bart Van Couwenberghe • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014)

Functie Instelling Begin Einde
Schepen Gemeente Hove 03/01/13
Bestuurder IGEAN Dienstverlening 06/03/13
Bestuurder IGEAN Milieu & Veiligheid 06/03/13
Bestuurder N-VA (Plaatselijke afdeling)
Zaakvoerder
Bestuurder AGB Hove

 

Goedele BreyneGoedele Breyne (pH7), OCMW-voorzitter, toegevoegd aan schepencollege zonder stemrecht, vijfde schepen

Bevoegd voor sociale zaken(ouderenbeleid, gezondheidsbeleid, gelijke kansenbeleid, emancipatiebeleid)

 

Goedele Breyne • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 (2014)

Functie Instelling Begin Einde
OCMW-voorzitter Gemeente Hove 08/01/13
Schepen Gemeente Hove 08/01/13
Financieel beheerder
Bestuurslid pH7 – Positief Hove

bron: www.cumuleo.be