Hoe staan de partijen tegen een fusie van gemeenten ?

De jongste weken verschijnen er weer veelvuldig artikels in de pers over een mogelijke fusie van gemeenten van minder dan 15.000 inwoners.

gemeenten1aDe laatste grote fusie van gemeenten dateert van 1976. Zo fuseerde onze buurgemeente Boechout toen met het veel kleinere Vremde en onze andere buurgemeente Kontich met het eveneens veel kleinere Waarloos (tot “Kont-loos” in de volksmond).

Vlaams minister van Binnenlands bestuur Geert Bourgeois (N-VA) deed enkele jaren geleden al een oproep tot vrijwillige fusies van gemeenten. Daar waren toen niet veel gegadigden voor. Enkel in Kruibeke was er wat discussie, waar het ook daar bij bleef.

Politieke waarnemers vermoeden dat een mogelijke fusie van gemeenten wel eens in een stroomversnelling kan komen na de komende verkiezingen van 25 mei 2014. Er is dan in vier jaar geen verkiezing in zicht, dus de dan regerende Vlaamse regering kan bepaalde zaken forceren.

beveren-kruibekeIn onze regio zijn er meerdere gemeenten met minder dan 15.000 inwoners : Hove, Boechout, Lint, Aartselaar, Niel, Schelle, Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem. Een mogelijke fusie van gemeenten zou hier in de buurt wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Op het politiek debat van ’t Periodiekske in Waarloos kwam deze vraag over mogelijke fusies ook aan bod. Hoe staan de politieke partijen tegen een mogelijke fusie van gemeenten met minder dan 15.000 inwoners ?

Philippe Muyters (N-VA) : “Men mag een fusie niet verplichten. In de Antwerpse zuidrand is men goed bezig. Het zijn bijna allemaal N-VA-burgemeesters. De politiezone HEKLA draait goed. In het dossier over bovengemeentelijke sportinfrastructuur moet men goed samenwerken tussen de gemeenten.”

Dirk Sterckx (O-VLD) :Men moet meer dingen naar het lokale niveau brengen. In Nederland heeft men echt grote gemeenten in oppervlakte. In Zweden hebben de gemeenten een groot takenpakket. Er kan nog meer gebeuren rond de regelneverij van de Vlaamse overheid. De interne staatshervorming is in Vlaanderen te klein.”

fusieSteve D’Hulster (SP-a) :Wij zijn voor samenwerking tussen de gemeenten. In de toekomst zal dit nog meer nodig zijn. De Stad Antwerpen groeit over ons heen. Als kleine gemeente hebben we niet genoeg gespecialiseerde medewerkers om dit op te vangen. In Mortsel werken er maar twee mensen op de dienst Stadsontwikkeling. Een verplichte fusie is niet aangewezen.”

Ingrid Pira (Groen) : “Wij zijn voor een sterker lokaal niveau. Men moet het debat over de fusies durven voeren. De CD&V is tegen het voeren van zulk debat”.

Tom Van Grieken (VB) : “Wij staan zeer sceptisch tegenover het samenvoegen van gemeenten. Samenvoegen heeft wel zijn voordelen van kostenbesparingen. Maar de lokale identiteit is zeer belangrijk. Dit mag niet ten koste gaan van de burger. In he verleden gingen fusies van gemeenten niet over rationele besparingen maar over de politieke kleur van een gemeente, over wie het er voor het zeggen had.”

Mia De Schamphelaere (CD&V) : “CD&V is geen voorstander van een verplichte fusie tussen gemeenten, maar wil wel de gemeenten die beslissen tot een fusie ondersteunen. De voordelen van een fusie liggen in de efficiëntiewinst en het bundelen van beleid. De lokale bestuurders zelf zijn het best geplaatst om hierover te beslissen op basis van alle nuttige elementen. Er kan vanuit de Vlaamse overheid een financiële bonus ,voor een bepaalde periode na de fusie, worden voorzien vanuit het Gemeentefonds.

CD&V wil wel de intergemeentelijke samenwerking op verschillende beleidsdomeinen promoten. Ook hier is efficiëntiewinst en bundelen van bestuurskracht het voor de hand liggende voordeel. Tenslotte wil CD&V de samenwerking binnen de gemeenten promoten. Zo kunnen de diensten van het OCMW en het gemeentebestuur samenwerken en bij voorkeur fuseren”.