Exclusief interview met Koen Volckaerts, de nieuwe burgemeester van Hove, 2013 – 2018

In onze gemeente werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jl. het zittende gemeentebestuur van CD&V en Hove Beweegt volledig weggestemd. Er kwam een nieuw samengesteld gemeentebestuur aan de macht bestaande uit de N-VA en pH7 Positief Hove.

We hadden een eerste exclusief gesprek met de nieuwe burgemeester van Hove.

– Wie is Koen Volckaerts ? Jeugd, school, ontspanning, familie, enz …?

  • Officieel Koenraad Volckaerts.
  • Studies: Wetenschappelijke A Sint-Lievenscollege in Antwerpen. Daarna studies: marketing.
  • Gehuwd met Petra Gregorzyk en vader van 3 dochters: Karen, Kirsten en Lena.
  • Ontspanning: ijsberen, joggen, zwemmen af en toe skiën.
  • Muziek: vlotte muziek de 60-ies tot heden en klassieke muziek met voorkeur barokmuziek.
  • Lezen: geschiedenis en politiek. Interesse : techniek en economie.
  • Beroep: zelfstandig zaakvoerder van eigen bedrijf in Kontich.


– Hoe lang woont u al in Hove ?

Sinds  maart 1958, dus nu al bijna 55 jaar .


– Bent u actief in de Vlaamse Beweging ? Verenigingen, manifestaties, publicaties, verwezenlijkingen, …

Echt actief niet. Ik volg de beweging wel. In mijn jeugd ben ik wel actief geweest.


– Waarom doet u aan politiek ? Wat wil u bereiken ? Hoe staat uw directe omgeving tegenover uw recente verkiezing tot burgemeester ?

Ik ben steeds in politiek geïnteresseerd geweest en kom uit een vlaams-nationale familie. Vroeger lid geweest van de Volksunie en de overstap naar de N-VA was zodoende logisch.

Ik wil een democratisch Vlaanderen, dat ook open staat voor vreemdelingen indien zij zich integreren en een Vlaanderen dat zelfstandig kan bepalen wat het met zijn gelden doet. Volledig geïntegreerd in een Europese context. In mijn eigen familie heb  ik een Italiaan, een Fransman, een Zwitserse en een  Duitse (echtgenote). Een klein Europa a.h.w. .

In Hove wil ik een open beleid ten goede van alle Hovenaren. Een bestuur dat verantwoordelijk met de belastingsgelden omgaat. Hove moet een dorp worden waar het prettig vertoeven is.

Mijn directe omgeving heeft mijn verkiezing heel positief opgenomen en steunen mij voor 100% in mijn nieuwe uitdaging. Deze steun krijg ik trouwens van vele Hovenaars. De mails, kaartjes en bemoedigende woorden van hen bevestigen dat. Ik dank hen trouwens hier nog eens extra voor hun steunbetuigingen. Dank jullie allemaal !


– De N-VA behaalde in 2006 geen enkele zetel, nu ineens zes met veel vrij onbekende mensen. De vier laatste verkozenen met het minste aantal stemmen zijn allemaal N-VA-ers. Is de uitslag van de verkiezingen hier het “Bart De Wever effect” dat doordringt tot in Hove ?

Ik geloof van niet. Een studie van de UA relativeert trouwens erg het “BDW-effect”. Men vergeet dat de VU in een vorig leven, zonder een BDW, ook al 4 zetels gehaald heeft (bijna 5). Dat BDW een duwtje gegeven heeft sluit ik niet uit. De voormalige Franse president François Mitterrand zou gezegd hebben: ” Et allors!”. Heeft de oude ploeg niet zelf haar ondergang veroorzaakt? Dat moeten zij echter zelf beantwoorden.


– Al uw verkozen partijmandatarissen zijn allemaal politiek maagdelijk. Zijn ze er klaar voor ? Krijgen ze snel extra vormingscursussen ? Geen schrik voor misstappen ?

De N-VA heeft al 15 maanden lang intensieve sessies gegeven. Dat was een parcours waar de andere partijen jaloers zouden op zijn. Verder krijgen we nu nog een stevige ondersteuning vanuit de partij. Ook hebben deze verkozenen  reeds hun mannetje/ vrouw gestaan in het dagelijkse leven. Ook dat heeft zijn waarde. En is het een nadeel dat men niet politiek bezoedeld is ? Wij kijken allen met een open bril zonder verplichtingen aan de ene of andere zuil of belangengroep.


– De N-VA stuurt geen enkele vrouw naar het schepencollege ? Geen geschikte kandidates gevonden ?

Daar zijn private redenen voor. Dat wordt op een later tijdstip bijgestuurd.


– Is u in 2014 kandidaat bij de samenvallende verkiezingen voor het regionaal, nationaal en europees parlement ?

 Daar is nog geen uitsluitsel over gegeven en is op het ogenblik nog geen item.


– Bij een burgemeestersmandaat komt heel wat kijken. Dossiers instuderen, delegeren, overleggen, vergaderen, Hovenaars ontvangen met hun vragen, uw PR verzorgen, enz … Uw privaat leven zal een grondige verandering ondergaan. Is u er klaar voor ?

 Uw inleiding kan ik alleen bevestigen. Ja, ik ben er klaar voor !


– Hoe zijn de verhoudingen met jullie toekomstige meerderheidspartner PH7 – Positief Hove ?

Deze verhouding is echt positief J. Werkelijk, dat loopt gesmeerd. We hadden in onze verkiezingsprogramma’s vele raakpunten en deze zijn een echte lijm voor ons. We hebben gezien hoe het vorige bestuur (trouwens in vorige legislaturen ook !) geëindigd is en dat willen wij niet meemaken !


– Wat wil u snel veranderen in Hove t.o.v. vandaag ? Prioriteiten ?

Daar verwijs ik naar onze beleidsnota. Open en transparant beleid voor een veilig en leuk Hove.  Dit is moeilijk in 1 zin weer te geven maar het is een poging.


– Hoe gaat de machtsoverdracht met het huidige bestuur ? Zijn er al “lijken” uit de kast gevallen ?

Dat kan ik niet ontkennen. Onze administratie moet nog met een verouderd computer-netwerk werken. Gevolg. Moderne tekstbestanden kunnen niet of nauwelijks geopend worden, complete afdelingen vallen plat. Dat kan en mag niet gebeuren. Dat is al een eerste lijk . Anderen zullen er zeker volgen.

Een klein lijkje. Weet je dat de flitspalen geen stroomaansluiting hebben/hadden bij de inwerkingststelling. Men was dat vergeten.  De commentaar laat ik aan de lezer.


– Het ontslagnemend bestuur van CD&V en HB heeft al enkele giftige pijlen afgeschoten naar N-VA Hove. Een reactie ?

Het zijn slechte verliezers. Hun pijlen gaan eigenlijk naar de kiezer, de Hovenaar.


– Jullie willen de gemeentebelastingen in Hove verminderen ? Is dit een verkiezingsslogan of is dit realistisch ?

Dit is realistisch.


– Wat gaan jullie doen tegen het zware en gevaarlijke verkeer in het gemeentecentrum ?

Is deze vraag niet te overdreven ?  Het grootste probleem is het intensieve verkeer op bepaalde tijdstippen.  Daar zoeken we naar oplossingen in samenwerking met onze omliggende gemeenten. Hier is een structureel probleem waar Hove slechts een kleine speler is. Denken we aan de R11 (verbinding autostrades).  Vergeten we echter niet dat wij allen mee schuldig zijn aan dat vele verkeer. De gevolgen moeten we dan ook dragen. We gaan wel inspanningen doen om; een vlotter verkeer te bekomen. Daar hebben we echter ook de hulp van Brussel (Vlaamse regering – minister Hilde Crevits) voor nodig.

Aan de onveilige situatie van de fietsers in de Kapelstraat wordt gesleuteld. Hier wachten we geen jaar om een evaluatie te doen. Doen is hier de  boodschap.


– Hove wordt geregeld getroffen door inbraakgolven van rondtrekkende Oost-europese bendes. Hoe gaan jullie de criminaliteit proberen te bestrijden ? BIN’s opzetten ? Slimme camera’s ?

Deze beslissingen worden binnen de politiezone HEKLA (Hove-Edegem-Kontich-Lint-Aartselaar) genomen en onze korpschef is zich zeer goed bewust van de situatie. Hij staat niet vijandig tegenover BIN’s, maar ze moeten wel vanuit de bevolking komen, door de bevolking uitgevoerd worden en volledig onder politietoezicht gezet worden.


– De gemeente ligt er niet altijd erg proper bij. Er is nog veel “werk aan de winkel”. Hoe gaan jullie dit aanpakken ?

Zowel de bewoners (voetpaden), eigen personeel en vervuilers (bij zwerfvuil) responsabiliseren en op hun verantwoordelijkheid en verplichtingen wijzen.


– Hove is een dure gemeente wat betreft onroerend goed. Vele jongeren zijn verplicht te verhuizen naar goedkopere gemeenten als ze gaan samenwonen of alleen willen gaan wonen. Kan de gemeente iets doen tegen de marktmechanismen ?

Tegen marktmechanismen op zichzelf niet. Wel via het “grond-en pandendecreet” willen we initiatieven nemen. Daarover meer nieuws op een later datum.

Koen Volckaerts (N-VA)

 

Burgemeester Koen Volckaerts
wil 
van ons Hove een gezellige gemeente maken

 

– Hove ontbost de jongste jaren in vlug tempo. Hoe willen jullie dit keren ?

Daar hebben onze voorgangers reeds (op de valreep) een mooi besluit genomen dat ik ten zeerste steun. Bij het kappen van grote bomen (als het echt niet anders gaat!) wordt de verplichting om een vallabel alternatief (lees vervanging) te planten plicht.


– Hove heeft 12 naamgenoten over heel de wereld. Gaan jullie contacten aanknopen op cultureel, sportief, educatief, toeristisch vlak met al die gemeenten ?

Daarover is nog geen besluit genomen. Ik heb er persoonlijk geen probleem mee. Verzustering /verbroedering is altijd mooi en leuk.  Het kan ook met niet-naamgenoten.


– De Hovese middenstanders hebben voor 90% een cliënteel bestaande uit Hovenaars. Hoe kan men Hove commercieel meer promoten in de regio ?

Dat is een moeilijk item. Onze schepen van middenstand, Bart Van Couwenberge,  kan op een later tijdstip daarover meer uitleg geven.


– Wat willen jullie doen voor de promotie van het regionaal toerisme ?

Dat thema zullen we op een later tijdstip eens aankaarten. Akkoord ?


– U komt geregeld in Spanje. Hoe staat u tegenover de onafhankelijkheidsstrijd van de Catalanen, Basken en Galiciërs ? Voorbeelden voor Vlaanderen ?

U vergeet de Valencianen nog.  Ik sta er zeker niet vijandig tegenover. Binnen de  N-VA zijn er al regelmatig contacten met Spaanse deelstaten geweest. Ik ondersteun hun drang naar zelfstandigheid in een Europa.  We mogen echter niet vergeten dat elk land en deelstaat een eigen problematiek heeft en oplossingen zijn niet gewoon over te plaatsen. Ook het temperament is duidelijk verschillend. Deze tendensen zijn overal in Europa, ook in Duitsland en Frankrijk. Hoe centraler een bestuur georganiseerd is des te groter de vraag naar zelfbestuur.  Alleen over dit onderwerp kunnen we denk ik urenlang van gedachten wisselen.


– Hebt u nog een speciale boodschap voor de Hovenaars ?

Vertrouw de nieuwe coalitie N-VA / PH7.  We zijn gedreven en gemotiveerd. We brengen een frisse wind met “een kracht van verandering” door Hove. Wij zetten alles in het werk om van Hove het aangenaamste dorp van Vlaanderen te maken. Elke Hovenaar is het waard !


Dank u wel voor dit eerste gesprek. De redactie van de “Gazet van Hove” wenst u nog veel succes in al uw inspanningen voor een beter en leefbaar Hove, maar zal alles kritisch blijven opvolgen.